Facebook stranica škole

Posjetite nas i na Facebook stranici klikom na link

OŠ Bijakovići

Prijavi se

Natječaj 2019 Ispis
Subota, 05 Siječanj 2019 21:00

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

HERCEGOVAČKO – NERETVANSKA

ŽUPANIJA – KANTON

Osnovna škola Bijakovići

u Bijakovićima

 

Ur. broj: 04-01- 21/19

Bijakovići, 04.01.2019. godine

 

Na temelju članka 85. i  85.a  Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju  ( „Narodne novine HNŽ –a“ br: 5/00. 4/04. 5/04. 1/14. i 7/16.), članka 8.  Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja  u HNŽ-u („Narodne novine HNŽ-a“ broj: 8/18),

suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa broj: 05-02-36-2462/18 od 10.12.2018. godine , Odluke Školskog odbora  o raspisivanju natječaja broj:04-01-02/19 od 03.01.2019. godine, Školski odbor Osnovne škole Bijakovići raspisuje sljedeći

 

 

NATJEČAJ

za prijem djelatnika na upražnjena radna mjesta

 

A) na određeno radno vrijeme do 15.07.2019. godine :

 1. učitelj razredne nastave – 3 izvršitelja
 2. učitelj njemačkog jezika  -  1 izvršitelj (6 sati tjedno)
 3. učitelj talijanskog jezika – 1 izvršitelj (14 sati tjedno)
 4. učitelj engleskog jezika – 1 izvršitelj (10 sati tjedno)
 5. učitelj tehničke kulture – 1 izvršitelj ( 8 sati tjedno)
 6. učitelj informatike – 1 izvršitelj ( 5 sati tjedno)
 7. učitelj katoličkog vjeronauka – 1 izvršitelj (12 sati tjedno)
 8. učitelj katoličkog vjeronauka – 1 izvršitelj (4 sata tjedno)
 9. učitelj TZK – 1 izvršitelj (14 sati tjedno)

10.  knjižničar – 1 izvršitelj (puna norma)

11.  spremačica – 1 izvršitelj (puno radno vrijeme)

B) na određeno vrijeme, do povratka djelatnice s porodiljskog bolovanja, a najkasnije do 15.07.2019. godine

 1. učitelj katoličkog vjeronauka – 1 izvršitelj (22 sata tjedno)

C) na određeno vrijeme, do povratka djelatnice s neplaćenog odsustva, a najdalje do 28.02.2019. godine

 1. spremačica – 1 izvršitelj (puno radno vrijeme)

 

D) na neodređeno vrijeme

 1. učitelj razredne nastave – 1 izvršitelj

Uvjeti natječaja: Kandidati pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu F BiH („Službene novine F BiH“ broj 26/16. ) trebaju ispunjavati i posebne uvjete  utvrđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HNŽ-a ( „Narodne novine HNŽ-a“ br: 5/00.  4/04. 5/04. 1/14. i 7/16.).

Svi kandidati pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom trebaju imati:

-          za radna mjesta pod točkom A) redni broj od 1. do 10. višu ili visoku stručnu spremu, za redni broj 7. i  8. kanonsko poslanje za poučavanje katoličkog vjeronauka, za redni broj 11. najmanje završena osnovna škola

-          za radno mjesto pod točkom B) visoka stručna sprema i kanonsko poslanje za poučavanje katoličkog vjeronauka

-          za radno mjesto pod točkom C) najmanje završena osnovna škole

-          za radno mjesto pod točkom D) viša ili visoka stručna sprema

Uz prijavu na natječaj svaki kandidat treba priložiti originale ili ovjerene kopije dokumenata s adresom i kontakt telefonom:

-      diploma/svjedožba o završenoj stručnoj spremi ( ukoliko je izdata u stranoj državi

dostaviti nostrifikaciju diplome)

-          dokaz o položenom stručnom ispitu ( ukoliko ga kandidat posjeduje)

-          kratak životopis

-          dokaz o radnom stažu na poslovima traženim natječajem – mjerodavni dokument nadležne institucije za mirovinsko osiguranje ili potvrda prethodnog poslodavca

-          potvrda nadležne Službe za zapošljavanje o dužini čekanja na posao u struci nakon stjecanja stručne spreme tražene natječajem

-          uvjerenje o državljanstvu

-   izvod iz matične knjige rođenih

Kandidati koji budu primljeni za navedena radna mjesta  dužni su  dostaviti: liječničko uvjerenje , ne starije od šest (6) mjeseci, uvjerenje o nekažnjavanju , ne starije od tri (3) mjeseca, uvjerenje nadležnog Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak , ne starije od šest ( 6) mjeseci.

Sa kandidatima koji ispunjavaju  uvjete natječaja, Natječajno povjerenstvo provest će   intervju , o čemu će biti na vrijeme obaviješteni.

Tjedna nastavna norma određuje se početkom školske godine sukladno s potrebama škole za radnika koji će biti primljen na neodređeno radno vrijeme.

Natječaj ostaje otvoren 8 ( osam)  dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Prijave  na natječaj s odgovarajućom dokumentacijom dostaviti, preporučenom poštom, na adresu:

Osnovna škola Bijakovići u Bijakovićima

fra Slavka Barbarića 1

88266 Međugorje

s naznakom „ za natječaj“

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Predsjednica Školskog odbora OŠ Bijakovići

Janja Ćavar

 

Obavijesti

InformacijaOd rujna 2010. godine krenula je s emitiranjem dječja emisija Radio - postaje Mir Međugorje: "KOCKA VEDRINE " , subota u 10 i 15 sati.


Emisiju uređuje i vodi nastavnica hrvatskog jezika , Jasna Ćorić.


U emisiji sudjeluju učenici naše škole, koji  za slušatelje pripremaju različite zanimljive sadržaje.

Anketa

Kako vam se sviđa stranica?
 
Trenutno aktivnih Gostiju: 9