47. ŠIMIĆEVI SUSRETI 2010.

  • Arhiva
  • Kreirano: 20.10.2010.

 

 

'' 47. ŠIMIĆEVI SUSRETI 2010. ''

ORGANIZACIJSKI ODBOR ''ŠIMIĆEVIH SUSRETA 2010'' I

MATICA HRVATSKA OGRANAK GRUDE

Raspisuju

N A T J E Č A J

 

Želeći potaknuti trajnu ljubav i zainteresiranost za poeziju i pisanu riječ,  Organizacijski odbor '' 47. Šimićevih susreta''  i  Ogranak Matice Hrvatske Grude raspisuju Natječaj za najbolje pjesničke radove učenika osnovnih i srednjih škola, te studente Sveučilišta u Mostaru.

Svoje literarne radove (ciklus pjesama-pisanih isključivo na računalu ili strojopisu u tri primjerka) učenici osnovnih i srednjih škola, te studenti trebaju poslati poštom, najkasnije do 1.studenog 2010. Godine na adresu :

 

'' Organizacijski odbor 47. Šimićevih susreta 2010 ''

Općina Grude, Odjel društvenih djelatnosti

Ulica fra Gabre Grubišića br.4,

883400 Grude,

S naznakom ''za natječaj''


Prosudbeno povjerenstvo će procijeniti pristigle radove, najbolji u kategorijama biti će nagrađeni, te će oni svoje radove pročitati na svečanoj Akademiji u Drinovcima.

Molimo također sve osnovne i srednje škole s hrvatskim nastavnim programom, te Sveučilište u Mostaru, da u sklopu nastave hrvatskog jezika održe  prigodno slovo o Antunu Branku Šimiću.

 

Popularno