Djelatnici škole

  • Djelatnici
  • Kreirano: 07.04.2021.

- Ivan Ostojić  - ravnatelj


- Francika Zubac - pedagog


- Ana Zubac - knjižničar


- Alenka Pinjuh - tajnik


- Ljilja Bradvica - računovođa


- Pero Jerković - domar


- Mirela Šetka - spremačica


- Katica Ilić - spremačica


- Sanja Ostojić - spremačica


- Ankica Soldo - spremačica


- Marija Ostojić - spremačica

Popularno