Obavijest za roditelje i učenike

  • Arhiva
  • Kreirano: 04.09.2020.

od strane Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-a, Zapovijedi Kriznoga stožera Federalnoga ministarstva zdravstva i Preporukom Kriznoga stožera, Preporukom Zavoda za javno zdravstvo F BiH, Preventivnim epidemiološkim mjerama za škole Zavoda za javno zdravstvo HNŽ-a te Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HNŽ-a, obavještavamo Vas o početku školske 2020./2021. godine.

 

Školska godina počinje u ponedjeljak, 7. rujna 2020. godine.

Naši učenici petih, šestih, sedmih, osmih i devetih razreda pohađat će prvu smjenu, a učenici prvih, drugih, trećih i četvrtih razreda pohađat će drugu smjenu.

U skladu s dobivenim naredbama, instrukcijama i preporukama predmetna nastava za učenike traje tri (3) sata uključujući male odmore, a za razrednu nastava za učenike traje dva sata (2).

Školski sat traje 30 minuta, a maksimalan broj dnevnih školskih sati je pet (5).

Maksimalan broj učenika u razredu je 15 (u jednoj klupi sjedi jedan učenik), pa će se svi razredi koji broje više od 15 učenika morati podijeliti u dvije skupine (razred u kojem je npr. 26 učenika dijeli se na dvije skupine: prvu skupinu čine prvih 13, a drugu skupinu ostalih 13 učenika iz imenika).

Prva skupina iz razreda pohađa nastavu prvi tjedan u školi, a druga skupina toga istog razreda ostaje taj tjedan doma i prati nastavu na daljinu. U idućem se tjednu mijenjaju se skupine.

Učenici razredne nastave podjeljeni su u 2 grupe te će sukladno tome u kojoj su grupi tako dolaziti i na nastavu.

Molimo roditelje da, ukoliko primijete neke od simptoma respiratorne bolesti (COVID-19) kod djece ili ukućana, djecu ne šalju u školu. Naloženo nam je da se ne održava kabinetska nastava, a s obzirom na skraćene sate i spomenute mjere, nema niti velikoga odmora, što znači da se iz škole ne izlazi.

Preporuka je da učenici nose maske, a po dolasku u učionicu ih skidaju. Za razliku od učenika, nastavno osoblje mora nositi vizire ili maske. U slučaju pojave COVID-a 19 u školi odnosno u nekoj razrednoj skupini, ta cijela razredna skupina ide u samoizolaciju, a škola je obvezna za takve učenike organizirati nastavu na daljinu.

U ponedjeljak, 7.rujna 2020. učenici prvih skupina trebaju se poredati po označenim točkama koje su označene ispred ulaza škole. Krej jedne točke može se uredat samo jedan učenik. Tijekom ulaska u školu svakom djetetu će se izmjeriti temperatura, obaviti dezinfekcija ruka i obuće, po preporuci Ministarstva. Oni koji nemaju temperaturu ulaze u svoje učionice u kojima ostaju do kraja nastave. Učenici koji imaju temperaturu bit će smješteni u posebnu prostoriju (izolacijska prostorija) gdje će ostati do dolaska roditelja/staratelja. Ako učenik tijekom nastave osjeti neki od simptoma, učitelj/nastavnik ga šalje u prostoriju za izolaciju gdje će dijete ostati do dolaska roditelja/staratelja.

Prvi nastavni sat počinje u 7:30 sati. Nastava u prvoj smjeni završava nakon petog sata odnosno u 10:25 sati. Oni učenici koji imaju šesti i sedmi sat pratit će ga preko platforme SUM-a kad dođu kući, u dogovoru s predmetnim nastavnikom ili razrednikom.

Nakon izlaska učenika prvih smjena iz učionica, mora se obaviti dezinfekcija škole (klupe, stolice, podovi, hodnici, učionice, sanitarni čvorovi....) kako bi naredna smjena  (razredna nastava) ,ogla ući u prostorije.

Ukoliko roditelji ili dijete spadaju u rizičnu skupinu odnosno ako roditelji ili dijete imaju kakvu kroničnu bolest (respiratorne, kardiovaskularne ili maligne bolesti, dijabetes, imunodeficijenciju itd.), zatim ako je jedan od ukućana s kojima dijete boravi ili osoba s kojom je dijete u kontaktu upućena u samoizolaciju ili karantenu, tada roditelji mogu zatražiti da njihovo dijete pohađa nastavu na daljinu. Za to su prije početka nastave Upravi škole dužni dostaviti izjavu.

Ova mjere, naredbe i preporuke od strane Ministarstva HNŽ-a na snazi su naredna dva tjedna i bit će revidirane u skladu s mjerama nadležnih zdravstvenih službi.

Popularno