Upis 2021/22

  • Arhiva
  • Kreirano: 17.03.2021.

 

Školski obveznici su:

-djeca koja do 1.ožujka tekuće godine navrše pet i pol (5,5) godina života (1.9.2014. - 1.9.2015.), ukoliko su psihofizički zrela za polazak u školu.

 

NA UPIS JE OBVEZNO DONIJETI:

  1. IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH/rodni list/sa JMBG
  2. POTVRDU O OBAVLJENOM LIJEČNIČKOM PREGLEDU/Dom zdravlja Čitluk, izvaditi radnim danom, dan prije upisa.

PLAN UPISA:

- Ponedjeljak, 26.4.2021. godine - od 8 do 12 sati, djeca s prezimenom od A do J

- Utorak, 27.4.2021. godine - od 8 do 12 sati, djeca s prezimenom od K do J

- Srijeda, 28.4.2021. godine - od 8 do 12 sati, djeca s prezimenom od ŠPdo Ž

Liječnički pregled može se obaviti u Domu zdravlja Čitluk u petak, 23.4.2021. (djeca s prezimenom od A-M) i ponedjeljak, 26.4.2021. godine (djeca s prezimenom od N-Ž).

 

Napomena: Roditelji ili staratelji djece mlađe od navedenih obaveznika mogu podnijeti zahtjev nadležnom općinskom tijelu uprave za upis kako bi povjerenstvo za ocjenu psihofizičke sposobnosti donijelo procjenu opravdanosti zahtjeva. Isto povjerenstvo vrši i procjenu opravdanosti odgode početka obveznog školovanja, ako roditelji ili staratelji misle da je to u najboljem interesu djeteta, a to potkrjepljuje pribavljenom stručnom dokumentacijom medicinske ustanove.

Popularno